Kabinet vraagt advies aansluiting scholing op arbeidsmarkt

Het kabinet vraagt de Sociaal-Economische Raad eind dit jaar advies uit te brengen over de vraag hoe de scholing van werkenden en werkzoekenden het beste kan aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt.

Daarnaast wil het kabinet weten wat er nodig is om het onderwijs aan volwassenen in de toekomst optimaal te laten functioneren. De ministerraad heeft met de adviesaanvraag ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De adviesaanvraag vloeit voort uit de constatering dat de arbeidsmarkt op een omslagpunt staat. In de komende jaren zullen er in een aantal sectoren tekorten aan personeel ontstaan door de vergrijzing. Een goede afstemming tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van onderwijs en scholing wordt dan steeds belangrijker.

Bron: Rijksoverheid