Workshop Leeruitkomsten Hoger Onderwijs op 17-03-2016

Nederland staat voor een grote uitdaging om flexibel hoger onderwijs voor volwassenen beter mogelijk te maken. Daarover heeft de commissie Rinnooy Kan de overheid geadviseerd in 2013. Eind 2014 is de leven lang leren agenda van het kabinet verschenen. Het beleid van het kabinet wordt de komende twee jaar in het hoger onderwijs geïmplementeerd. In … Lees meer

Nederland Partnerschap Leven Lang Leren

Een aantal arbeidsmarktinstrumenten is in 2014 in opdracht van het Ministerie van OCW ondergebracht bij het Partnerschap Leven Lang Leren. Het gaat om: NLQF – Nederlands kwalificatieraamwerk EVC en andere valideringsinstrumenten ECVET-pilots – European Credit System Vocational Education en Training Verbinding NLQF, ECVET en EVC NLQF, ECVET en EVC zijn instrumenten voor het valideren van … Lees meer

Nieuwe Promptus service-pagina succes

Klanten van Promptus Cursussoftware kunnen sinds enige tijd inloggen op een service-pagina waar een aantal interessante zaken te vinden zijn. Naast nieuwe versies van de diverse softwareproducten treffen ze hier handleidingen, tools en voorbeeldbestanden aan. Alle bestanden zijn duidelijk gerangschikt in categorieën die het zoeken en vinden van precies die informatie waar een opleidingsbureau behoefte … Lees meer

De mening van D66 over Leven Lang Leren

Alleen door een leven lang te blijven leren, houden mensen kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil het onderwijs zo inrichten dat blijven leren voor iedereen mogelijk is. Wij streven er ook naar dat mensen zonder werk en startkwalificatie door blijven leren. D66 wil dat werkenden een deeltijdopleiding kunnen volgen, van MBO tot bachelor en master, … Lees meer

Onderwijs moet leren van het bedrijfsleven

Een mooi artikel in het Financieel Dagblad. Zij stellen dat er in Nederland volop ruimte is voor verbetering van de onderwijskwaliteit. Waar we naartoe moeten is dat de leraar het wát bepaalt en de leerling in toenemende mate het hóé. En onder ‘de leerling’ dient dan te worden verstaan: de individuele leerling. Uit de monitoring … Lees meer

Festival van het Leren 2015

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO. De campagne in Nederland richt zich op het bevorderen van een leven lang leren. Daarnaast vormt het Festival een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten. Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er … Lees meer

Marktmonitor Opleidingen

De NRTO heeft in april een marktmonitor met trends voor de sector laten maken door SEO Economisch onderzoek. Het eindrapport van deze Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen concludeert (heel kort door de bocht) het volgende: Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2014 een omzet van circa € 3,4 miljard. Het aantal opleidingsbedrijven is … Lees meer

Kabinet grijpt in bij Leven Lang Leren

Met een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen gaat het kabinet volwassenen stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek krijgen vouchers waarmee ze een (deel van een) studie kunnen inkopen, opleidingen gaan meer maatwerk leveren voor hun deeltijdstudenten, het wordt makkelijker om kennis en … Lees meer

Brazilianen studeren graag in Nederland

Zevenhonderd tot achthonderd Brazilianen studeren dit jaar in Nederland af aan onze hogescholen en universiteiten. Daarmee komt Brazilië met stip binnen in de top vijf van herkomstlanden van niet-Europese studenten. Dat blijkt uit cijfers van het Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs. De komst van het academisch talent is vooral te danken … Lees meer

Overheid investeert in onderwijs

Het kabinet maakt zijn ambitie voor 2014 volledig waar: het investeert daadwerkelijk extra in onderwijs. Het onderwijs wordt ontzien in de rijksbrede taakstelling en het Nationaal Onderwijsakkoord zorgt ervoor dat er netto geld bijkomt voor leerlingen, docenten en scholen. Naast de €689 miljoen die vrijkomt met het Nationaal Onderwijsakkoord, wordt ook de prijsbijstelling (€204 miljoen) … Lees meer