Productenoverzicht

Promptus biedt alles wat er nodig is. Niet iedere opleider heeft behoefte aan dezelfde functies of dezelfde wensen. U kunt dus ook kiezen. Onderdelen kunnen ook apart besteld worden.

Vergelijk van opties in Promptus pakketen

SBE PRO SUITE XL
Algemeen
Onbeperkt aantal cursussen, cursisten en inschrijvingen
Uitgebreide zoekfuncties
Installatie en gebruik op standalone PC of Laptop
Gebruik via internet (Cloud / SaaS)
Beveiliging via naam plus wachtwoord
Installatie en gebruik op netwerk
Multi-user
Gebruikersrechten en rollen
Keuze voor Engelstalige of Nederlandstalige interface
Keuze voor e-mail via uw Exchange webserver of via SMTP
    
Modules
Cursussen (inschrijvingen, documenten, ledenprijs, PE-punten, uitvoeringen, offertes, cursusvorm (fysiek, virtueel, hybride), facturen, wachtlijst, opties, reserveringen, enzovoort)
Personen (al uw relaties zoals cursisten, docenten, acteurs en medewerkers. Inclusief inschrijvingen, onbeperkt kenmerken, cijfers, absentie, documenten, contactmomenten, wachtlijst, enzovoort)
Bedrijven (contactpersonen, documenten, inschrijvingen, absentie, facturen, onbeperkt kenmerken, wachtlijst, contactmomenten, enzovoort)
Facturen (creditnota’s, deelbetalingen, e-facturatie, verrekening)
Agenda (cursusrooster, docentrooster, zalenrooster, planborden, CRM, controle op boeking zaal en docent, vrije dagen van docenten en medewerkers, taken en acties per medewerker, procesbewaking, filtering)
Inschrijvingen (documenten, annuleringen, reserveringen, opties, wachtlijst, extra producten zoals cursusmateriaal, gereedschap en examens. PE-registratie, en cijferregistratie)
Cursuslocaties met lokalen
    
Rapportage, correspondentie en communicatie
Uitgebreide rapportage via Excel spreadsheets
Genereren van .DOCX, .PDF en .XLSX bestanden (documenten en spreadsheets)
Standaard sjablonen voor certificaten, bevestigingen, presentielijsten, deelnemerslijsten, facturen, aanmaningen, herinneringen, verzending materiaal, enzovoort. Inclusief registratie datum verzending. Volledig te configureren in de eigen huisstijl.
Tekst e-mail, HTML e-mail, e-mailsjablonen, automatische e-mail
Mailen vanaf centraal mailadres (bijvoorbeeld administratie@uwbedrijf.nl)
Mailen vanaf een mailadres per medewerker.
AutoReply e-mailadres bij het verzenden van e-mail instelbaar
Zelf uw eigen rapporten en selecties maken, en toevoegen aan standaardmenu
    
Cursist Relatie Management (CRM)
Contactregistratie (inclusief opvolgacties)
Genereren van adresbestanden voor mailingen en e-mailing
Indeling en selectie van (groepen van) cursisten op onbeperkt aantal criteria
Volledige opleidingshistorie
    
Internet en Cloud
Hosting (Software as a Service of SaaS) mogelijk
Koppeling met uw website mogelijk
Koppeling met Life Long Learning portal (www.lll.academy) mogelijk  
Docenten App (absentie, rooster, contact)
Standaard koppelingen met financiële pakketten
Standaard koppelingen met HR-pakketten
    
Maatwerk en helpdesk
Helpdesk tijdens kantoortijd
Helpdesk gratis 24/7  
Maatwerk mogelijk (inclusief maatwerk koppelingen)