Workshop Leeruitkomsten Hoger Onderwijs op 17-03-2016

Nederland staat voor een grote uitdaging om flexibel hoger onderwijs voor volwassenen beter mogelijk te maken. Daarover heeft de commissie Rinnooy Kan de overheid geadviseerd in 2013. Eind 2014 is de leven lang leren agenda van het kabinet verschenen. Het beleid van het kabinet wordt de komende twee jaar in het hoger onderwijs geïmplementeerd.

In oktober 2014 is op initiatief van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) en Metaalunie het Nederlands Partnerschap LLL gestart met workshops voor hbo-docenten gericht op het ontwikkelen van leeruitkomsten. De uitkomsten van deze sessies vormen de basis voor de workshop Leeruitkomsten hoger onderwijs. We hebben het dan niet zomaar over het beschrijven van leeruitkomsten zoals dat nu al gebeurt bij het ontwerpen van programma’s en modulen. In de pilots van het ministerie van OCW gaat het namelijk om leeruitkomsten die de drager moeten zijn van flexibel leerwegonafhankelijk onderwijs en toetsing.

Programma workshop leeruitkomsten (1 dag van 10.00 – 16.00 uur)

  • Waarom aan de slag met leeruitkomsten?
  • Hoe ga je aan de slag met leeruitkomsten?
  • Werken met het Tuning model.
  • Stappenplan voor het formuleren van leeruitkomsten.
  • Het valideren van leeruitkomsten.
  • Andere zaken die van belang zijn voor het implementeren van flexibele trajecten voor volwassenen.

Doelgroep
Onderwijsmanagers, medewerkers kwaliteitszorg en docenten.

Organisatie
De workshops worden georganiseerd door het Nederlands Partnerschap LLL op basis van open inschrijving en incompany.
Het maximale aantal deelnemers van de workshop is 20.

Datum en tijd
De eerstvolgende workshop op basis van open inschrijving is gepland op donderdag 17 maart 2016.
Let op: Inschrijven kan tot 16 februari 2016

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht

Bron: NPLL