Nederland Partnerschap Leven Lang Leren

Een aantal arbeidsmarktinstrumenten is in 2014 in opdracht van het Ministerie van OCW ondergebracht bij het Partnerschap Leven Lang Leren. Het gaat om:

  • NLQF – Nederlands kwalificatieraamwerk
  • EVC en andere valideringsinstrumenten
  • ECVET-pilots – European Credit System Vocational Education en Training

Verbinding NLQF, ECVET en EVC

NLQF, ECVET en EVC zijn instrumenten voor het valideren van iemands werk- en denkniveau. Doel is de arbeidsmobiliteit te bevorderen.

Het NLQF valideert op het niveau van de kwalificatie, ECVET op het niveau van onderdelen van een kwalificatie en EVC en andere valideringsinstrumenten stellen de waarde op het niveau van het individu.

Binnen het Partnerschap Leven Lang Leren wordt in pilots concreet gewerkt aan verbinding tussen deze instrumenten. Daarnaast blijft het afzonderlijk vormgeven van de instrumenten van belang.

Bron: NL Partnerschap LLL