Overheid investeert in onderwijs

Het kabinet maakt zijn ambitie voor 2014 volledig waar: het investeert daadwerkelijk extra in onderwijs. Het onderwijs wordt ontzien in de rijksbrede taakstelling en het Nationaal Onderwijsakkoord zorgt ervoor dat er netto geld bijkomt voor leerlingen, docenten en scholen.

Naast de €689 miljoen die vrijkomt met het Nationaal Onderwijsakkoord, wordt ook de prijsbijstelling (€204 miljoen) voor het onderwijs in 2014 uitgekeerd. Deze was dit voorjaar ingeboekt als OCW-bijdrage aan de bezuinigingen van €6 miljard. Met de prijsbijstelling kunnen scholen de inflatie opvangen. Beide bedragen zijn nog niet in de OCW-begroting opgenomen maar zijn daarvoor wel gereserveerd omdat het akkoord pas later definitief zijn beslag krijgt.

Het beste onderwijs voor leerlingen

Het Nederlandse onderwijs is goed, maar voor excellent onderwijs moet iedere leerling het beste onderwijs krijgen dat bij zijn of haar niveau past. De komst van passend onderwijs zorgt ervoor dat extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben dichter bij het kind in de klas wordt georganiseerd. Hierdoor wordt hun talent beter benut. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de zorgplicht voor scholen van start waardoor deze leerlingen meer kansen krijgen in het reguliere onderwijs.

Toptalenten verdienen net zo veel aandacht en uitdaging als kinderen die minder goed kunnen meekomen. Het onderwijs slaagt daar op dit moment slechts ten dele in. Grote talenten in het basis- en voortgezet onderwijs moeten meer worden herkend, erkend en beloond. In 2014 wordt bepaald welke aanpak het beste werkt. Docenten, ouders en leerlingen worden hier nauw bij betrokken.

In het mbo worden kwaliteitsafspraken gemaakt waarmee de scholen een extra prikkel krijgen om alles uit hun leerlingen te halen. De tweejarige associate degree krijgt een vaste plek aan de hogescholen, waardoor studenten die wel willen doorleren maar opzien tegen een vierjarige opleiding toch worden bediend. Voor vwo’ers die een hbo-opleiding willen volgen komen er intensieve, driejarige opleidingen aan de hogescholen.

Bron: Rijksoverheid