Festival van het leren 2013

Van 13 tot en met 22 september 2013 vindt het Festival van het Leren weer plaats. Tijdens dit festival zullen onder andere de Toppers, Leermeesters en Organisaties van 2013 worden gehuldigd. Voor die opleiders die het nog niet wisten: Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren. Daarnaast vormt het Festival een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten. Er zijn festivalactiviteiten in het hele land.

Speerpunten 2013

Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen. Dit jaar geeft het Festival extra aandacht aan volwassenen die hun basisvaardigheden willen vergroten en aan 50+ers die (weer willen) werken en hun competenties willen vergroten.

Waar en wat?

De lokale activiteiten in het hele land vormen de basis van het Festival. Voorbeelden van activiteiten zijn: cursusmarkten, informatiebijeenkomsten, open huis, feestmiddagen, gratis workshops, lezingen, bedrijvenbezoeken, schrijfwedstrijden, excursies, taalmaatjesbijeenkomsten, doe-activiteiten, enz. enz. Meer informatie op de website van het festival

Bron: Festival van het leren