Marktmonitor Opleidingen

De NRTO heeft in april een marktmonitor met trends voor de sector laten maken door SEO Economisch onderzoek. Het eindrapport van deze Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen concludeert (heel kort door de bocht) het volgende:

  • Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2014 een omzet van circa € 3,4 miljard.
  • Het aantal opleidingsbedrijven is met 15 procent gedaald ten opzichte van 2010.
  • De sector biedt in 2014 meer kortere opleidingen aan dan in 2010.
  • Qua onderwijsvormen is een verschuiving waarneembaar van contactonderwijs naar gecombineerde vormen.

Het is opvallend dat de omzet een stijging van circa 6% laat zien bij een gelijktijdige daling van het aantal aanbieders van opleidingen. In 2010 telde de sector namelijk meer dan 19 duizend bedrijven en in 2014 waren daar nog maar 16 duizend bedrijven van over.

Voor het complete rapport kijkt u hier.