Festival van het Leren 2015

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO. De campagne in Nederland richt zich op het bevorderen van een leven lang leren. Daarnaast vormt het Festival een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten.

Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen.

Speerpunten 2015
Lokale organisaties kiezen zelf hun prioriteiten en kunnen desgewenst aansluiten bij de landelijke speerpunten. In 2015 waren de speerpunten:

  • Jonge mensen tussen 18 – 27 jaar die bijzondere stappen zetten om via leren een breder toekomstperspectief voor zichzelf te creëren
  • Volwassenen die aan digitale basisvaardigheden werken
  • Volwassenen die hun werk en/of vrijwilligersactiviteiten laten erkennen en valideren

In 2015 wordt het Festival van het Leren gehouden van 11 tot 20 september.

Bron: Festival van het Leren