De mening van D66 over Leven Lang Leren

Alleen door een leven lang te blijven leren, houden mensen kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil het onderwijs zo inrichten dat blijven leren voor iedereen mogelijk is. Wij streven er ook naar dat mensen zonder werk en startkwalificatie door blijven leren.

D66 wil dat werkenden een deeltijdopleiding kunnen volgen, van MBO tot bachelor en master, ongeacht hun leeftijd. Dit vraagt een goed en flexibel aanbod van avond- en weekendonderwijs dat beter aansluit op de vraag van werkenden en volwassenen. Daarbij wil D66 dat er voldoende mogelijkheden zijn om een opleiding te betalen. Daarom wil D66 het studievoorschot ook beschikbaar maken voor 30-plussers.

Scholingsvouchers voor oudere werknemers

De arbeidsmarkt voor oudere werknemers zit op slot. 55-Plussers hebben grote moeite met het vinden van een baan. D66 wil scholingsvouchers introduceren voor 55-plussers die langer dan een half jaar werkloos zijn. Zij mogen deze vouchers inzetten voor scholing of begeleiding bij sollicitaties. Bovendien wil D66 dat alle werkgevers scholingsafspraken in hun arbeidscontracten opnemen, waarbij de werknemer zeggenschap heeft over de te volgen opleiding.

Einde leeftijdsgrens collegekrediet

D66 wil kwalitatief Hoger Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen die wil studeren. Met het studievoorschot lenen studenten tegen een lage rente en betalen ze na hun studie terug naar draagkracht. Met de nieuwe regeling wordt de leeftijdsgrens voor het collegegeldkrediet (30 jaar) afgeschaft per september 2017.

Bron: Website D66